Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Παραγωγική Ροή

Production Flow1

Πρώτη ύλη

Production Flow2

Χύσιμο

Production Flow3

Ημικατεργασμένο Πλαστικό

Production Flow6

Συγκόλληση

Production Flow5

Κατασκευή τσιπ

Production Flow4

Κούρδισμα

Production Flow7

Συνέλευση

Production Flow8

Χαρακτική με λέιζερ

Production Flow9

FQC